Veb-sajt koristi kolačiće

Koristimo kolačiće za poboljšanje naših usluga. Pročitajte više o tome kako koristimo kolačiće i kako ih možete odbiti. 

Više informacija


Politika privatnosti

Poslednje ažuriranje: 1. januar 2024.

Ova politika privatnosti opisuje naše politike i procedure o prikupljanju, korišćenju i otkrivanju vaših informacija kada koristite uslugu i govori vam o vašim pravima na privatnost i načinu na koji vas zakon štiti.

Koristimo Vaše lične podatke za pružanje i poboljšanje usluge. Korišćenjem usluge prihvatate prikupljanje i korišćenje informacija u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Tumačenje i definicije

Tumačenje

Reči čije je početno slovo veliko imaju značenje definisano pod sledećim uslovima. Sledeće definicije će imati isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili u množini.

Definicije

Za potrebe ove Politike privatnosti:

 • Nalog označava jedinstveni nalog kreiran da biste pristupili našoj Usluzi ili delovima naše Usluge.

 • Kompanija (koja se u ovom Ugovoru naziva "Kompanija", "Mi", "Nas" ili "Naša") se odnosi na Újvidéki Színház - Novosadsko pozorište, Jovana Subotića 3-5, 21101 Novi Sad.

 • Kolačići su male datoteke koje veb-sajt postavlja na Vaš računar, mobilni uređaj ili bilo koji drugi uređaj, a koji sadrže detalje o Vašoj istoriji pregledanja na tom veb-sajtu među njegovim brojnim upotrebama.

 • Zemlja se odnosi na: Srbiju

 • Uređaj označava svaki uređaj koji može da pristupi Usluzi, kao što je računar, mobilni telefon ili digitalni tablet.

 • Lični podaci su sve informacije koje se odnose na identifikovanu osobu ili osobu koja se može identifikovati.

 • Usluga se odnosi na veb lokaciju.

 • Dobavljač usluga označava svako fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime Kompanije. Odnosi se na kompanije treće strane ili pojedince zaposlene u Kompaniji da bi olakšali pružanje usluge, da bi pružili uslugu u ime Kompanije, da bi obavljali usluge u vezi sa Uslugom ili da pomognu Kompaniji u analizi načina na koji se Usluga koristi.

 • Podaci o korišćenju se odnose na podatke koji se automatski prikupljaju, bilo generisani korišćenjem usluge ili iz same infrastrukture usluge (na primer, trajanje posete stranici).

 • Veb-sajt se odnosi na Naše veb stranice kojima se može pristupiti sa adresa https://novosadsko.com i https://ujvideki.com

 • Vi označava osobu koja pristupa ili koristi Uslugu, ili kompaniju ili drugo pravno lice u čije ime taj pojedinac pristupa ili koristi Uslugu, u zavisnosti od slučaja.

Prikupljanje i korišćenje vaših ličnih podataka

Vrste prikupljenih podataka

Lični podaci

Dok koristimo našu uslugu, možemo od vas tražiti da nam dostavite određene lične informacije koje se mogu koristiti za kontaktiranje ili identifikaciju. Lične informacije mogu da obuhvataju, ali nisu ograničene na:

 • Adresa e-pošte

 • Ime i prezime

 • Podaci o korišćenju

Podaci o korišćenju

Podaci o korišćenju se prikupljaju automatski kada koristite uslugu.

Podaci o korišćenju mogu da obuhvataju informacije kao što su adresa Internet protokola vašeg uređaja (npr. IP adresa), tip pregledača, verzija pretraživača, stranice naše usluge koje posećujete, vreme i datum vaše posete, vreme provedeno na tim stranicama , jedinstveni identifikatori uređaja i drugi dijagnostički podaci.

Kada pristupite Usluzi preko ili preko mobilnog uređaja, možemo automatski prikupljati određene informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na, tip mobilnog uređaja koji koristite, jedinstveni ID vašeg mobilnog uređaja, IP adresu vašeg mobilnog uređaja , Vaš mobilni operativni sistem, tip mobilnog Internet pretraživača koji koristite, jedinstveni identifikatori uređaja i drugi dijagnostički podaci.

Takođe možemo da prikupljamo informacije koje Vaš pregledač šalje kad god posetite našu Uslugu ili kada pristupite Usluzi putem ili preko mobilnog uređaja.

Tehnologije praćenja i kolačići

Koristimo kolačiće i slične tehnologije za praćenje da bismo pratili aktivnosti na našoj usluzi i čuvali određene informacije. Tehnologije praćenja koje se koriste su svetionici, oznake i skripte za prikupljanje i praćenje informacija i za poboljšanje i analizu Naše usluge. Tehnologije koje koristimo mogu uključivati:

 • Kolačići ili kolačići pretraživača. Kolačić je mala datoteka postavljena na Vaš uređaj. Možete naložiti svom pretraživaču da odbije sve kolačiće ili da naznači kada se kolačić šalje. Međutim, ako ne prihvatite kolačiće, možda nećete moći da koristite neke delove naše usluge. Osim ako niste podesili podešavanja pretraživača tako da odbija kolačiće, naša usluga može koristiti kolačiće.

Kolačići mogu biti „trajni“ ili „sesijski“ kolačići. Trajni kolačići ostaju na Vašem ličnom računaru ili mobilnog uređaja kada izađete van mreže, dok se kolačići sesije brišu čim zatvorite svoj veb pretraživač.

Koristimo kolačiće sesije i trajne kolačiće u dole navedene svrhe:

 • Neophodni/esencijalni kolačići

  Tip: Kolačići sesije

  Administrira: mi

  Svrha: Ovi kolačići su od suštinskog značaja za pružanje usluga dostupnih preko veb stranice i da bi vam omogućili da koristite neke od njegovih funkcija. Oni pomažu u autentifikaciji korisnika i sprečavaju lažno korišćenje korisničkih naloga. Bez ovih kolačića, usluge koje ste tražili ne mogu se pružiti, a mi koristimo ove kolačiće samo da bismo vam pružili te usluge.

 • Politika kolačića / Kolačići za prihvatanje obaveštenja

  Tip: Trajni kolačići

  Administrira: mi

  Svrha: Ovi kolačići identifikuju da li su korisnici prihvatili upotrebu kolačića na Veb-sajtu.

 • Kolačići funkcionalnosti

  Tip: Trajni kolačići

  Administrira: mi

  Svrha: Ovi kolačići nam omogućavaju da zapamtimo izbore koje napravite kada koristite Veb-sajt, kao što je pamćenje vaših podataka za prijavu ili jezičkih preferencija. Svrha ovih kolačića je da Vam pruže ličnije iskustvo i da izbegnete da morate ponovo da unosite svoja podešavanja svaki put kada koristite Veb-sajt.

Korišćenje vaših ličnih podataka

Kompanija može koristiti lične podatke u sledeće svrhe:

 • Da pružamo i održavamo našu uslugu, uključujući praćenje korišćenja naše Usluge.

 • Da biste upravljali svojim nalogom: da biste upravljali registracijom kao korisnika usluge. Lični podaci koje pružite mogu vam omogućiti pristup različitim funkcijama Usluge koje su vam dostupne kao registrovanom korisniku.

 • Da vas kontaktiramo: Da vas kontaktiramo putem e-pošte druge ekvivalentne oblike elektronske komunikacije, kao što su push obaveštenja mobilne aplikacije u vezi sa ažuriranjima ili informativne komunikacije u vezi sa funkcionalnostima, proizvodima ili ugovorenim uslugama, uključujući bezbednosna ažuriranja, kada je to neophodno ili razumno za njihovu primenu.

 • Da bismo vam pružili vesti, posebne ponude i opšte informacije o drugim proizvodima, uslugama i događajima koje nudimo, a koji su slični onima koje ste već kupili ili o kojima ste se raspitivali osim ako niste odlučili da primite takve informacije.

 • Da biste upravljali vašim zahtevima: Da biste prisustvovali i upravljali vašim zahtevima prema nama.

 • U druge svrhe: Vaše informacije možemo koristiti u druge svrhe, kao što su analiza podataka, utvrđivanje trendova korišćenja, utvrđivanje efikasnosti naših promotivnih kampanja i za procenu i poboljšanje naše usluge, proizvoda, usluga , marketing i vaše iskustvo.

Zadržavanje vaših ličnih podataka

Kompanija će zadržati Vaše lične podatke samo onoliko dugo koliko je neophodno za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti. Zadržaćemo i koristiti Vaše lične podatke u meri koja je neophodna za ispunjavanje naših zakonskih obaveza (na primer, ako se od nas zahteva da zadržimo Vaše podatke u skladu sa važećim zakonima), rešavamo sporove i sprovodimo naše pravne sporazume i politike.

Kompanija će takođe zadržati podatke o korišćenju za potrebe interne analize. Podaci o korišćenju se generalno čuvaju kraći vremenski period, osim kada se ti podaci koriste za jačanje bezbednosti ili za poboljšanje funkcionalnosti Naše usluge, ili smo zakonski obavezni da čuvamo ove podatke u dužem vremenskom periodu.

Prenos vaših ličnih podataka

Vaše informacije, uključujući lične podatke, obrađuju se u poslovnim kancelarijama Kompanije i na svim drugim mestima gde se nalaze strane uključene u obradu. To znači da se ove informacije mogu preneti na — i održavati na — računarima koji se nalaze van vaše države, pokrajine, zemlje ili druge državne jurisdikcije gde se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih u vašoj jurisdikciji.

Vaš pristanak na ovu Politiku privatnosti praćen podnošenjem takvih informacija predstavlja Vašu saglasnost sa tim transferom.

Kompanija će preduzeti sve razumno neophodne korake kako bi osigurala da se vaši podaci tretiraju bezbedno iu skladu sa ovom Politikom privatnosti i da se neće izvršiti prenos vaših ličnih podataka organizaciji ili zemlji osim ako ne postoje adekvatne kontrole, uključujući bezbednost Vaših podataka i drugih ličnih podataka.

Izbrišite svoje lične podatke

Imate pravo da izbrišete ili zahtevate da vam pomognemo u brisanju ličnih podataka koje smo prikupili o vama.

Naša usluga vam može dati mogućnost da izbrišete određene informacije o vama u okviru usluge.

Možete da ažurirate, izmenite ili izbrišete svoje informacije u bilo kom trenutku tako što ćete se prijaviti na svoj nalog, ako imate jedan, i posetite odeljak podešavanja naloga koji vam omogućava da upravljate svojim ličnim podacima. Takođe možete da nas kontaktirate da zatražite pristup, ispravite ili izbrišete sve lične podatke koje ste nam dali.

Imajte na umu, međutim, da ćemo možda morati da zadržimo određene informacije kada imamo zakonsku obavezu ili zakonsku osnovu za to.

Otkrivanje vaših ličnih podataka

Sprovođenje zakona

Pod određenim okolnostima, od kompanije se može zahtevati da otkrije vaše lične podatke ako to zahteva zakon ili kao odgovor na validne zahteve javnih organa (npr. suda ili vladine agencije).

Drugi pravni zahtevi

Kompanija može otkriti Vaše lične podatke u dobroj nameri verujući da je takva radnja neophodna za:

 • Poštujte zakonsku obavezu

 • Štitite i branite prava ili imovinu Kompanije

 • Sprečite ili istražite moguće pogrešne radnje u vezi sa Uslugom

 • Zaštitite ličnu bezbednost korisnika usluge ili javnosti

 • Zaštita od pravne odgovornosti

Bezbednost vaših ličnih podataka

Bezbednost Vaših ličnih podataka nam je važna, ali imajte na umu da nijedan metod prenosa preko Interneta ili metod elektronskog skladištenja nije 100% siguran. Iako nastojimo da koristimo komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu vaših ličnih podataka, ne možemo garantovati njihovu apsolutnu sigurnost.

Privatnost dece

Naša usluga se ne obraća nikome mlađem od 13 godina. Svesno ne prikupljamo lične informacije od bilo koga mlađeg od 13 godina. Ako ste roditelj ili staratelj i svesni ste da nam je Vaše dete dalo lične Podaci, kontaktirajte nas. Ako postanemo svesni da smo prikupili lične podatke od bilo koga mlađeg od 13 godina bez provere saglasnosti roditelja, preduzimamo korake da uklonimo te informacije sa naših servera.

Ako treba da se oslonimo na saglasnost kao pravni osnov za obradu vaših informacija, a vaša zemlja zahteva saglasnost roditelja, možda ćemo zahtevati saglasnost vašeg roditelja pre nego što prikupimo i koristimo te informacije.

Veze ka drugim veb lokacijama

Naša usluga može da sadrži veze ka drugim veb lokacijama kojima mi ne upravljamo. Ako kliknete na vezu treće strane, bićete preusmereni na sajt te treće strane. Preporučujemo vam da pregledate Politiku privatnosti svakog sajta koji posetite.

Nemamo kontrolu i ne preuzimamo odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili praksu bilo kojih sajtova ili usluga trećih strana.

Promene ove politike privatnosti

Možemo s vremena na vreme ažurirati našu politiku privatnosti. Obavestićemo vas o svim promenama objavljivanjem nove Politike privatnosti na ovoj stranici.

Obavestićemo vas putem e-pošte i/ili istaknutog obaveštenja o našoj usluzi pre nego što promena stupi na snagu i ažurirati datum „Poslednje ažuriranje“ na vrhu ove Politike privatnosti.

Savetujemo vam da periodično pregledate ovu Politiku privatnosti radi bilo kakvih promena. Promene ove Politike privatnosti stupaju na snagu kada se objave na ovoj stranici.

Kontaktirajte nas

Ako imate pitanja u vezi sa ovom politikom privatnosti, možete nas kontaktirati:

 • Na imejl: ujvideki.org@gmail.com